fbpx

O fundacji

Fundacja „Bardziej” została powołana do życia w grudniu ubiegłego roku w Kórniku, Podstawowym celem naszego działania jest organizacja pomocy dla Osób dotkniętych chorobami genetycznymi. Ta niezbyt liczna grupa społeczna boryka się z ogromnymi problemami związanymi z normalnym, codziennym funkcjonowaniem Osób chorych i ich Rodzin. Biorąc pod uwagę olbrzymie potrzeby w tym względzie postanowiłyśmy zająć się głównie tzw. pomocą wytchnieniową, zarówno codzienną, prowadzoną w miejscach zamieszkania jak i dłuższą związaną z organizacją wyjazdowych turnusów wytchnieniowych dla Osób chorych jak i dla ich najbliższych.

 

W bieżącym roku, mimo trwających ciągle ograniczeń związanych z pandemią udało nam się zorganizować na rzecz Stowarzyszenia Osób z Zespołem Downa „Wielkie Serce” Koncert Kolęd z Zamku Kórnickiego, pierwsze szkolenia Wolontariuszy oraz przeprowadzić trzy 7-dniowe Turnusy Wytchnienowe dla Rodzin z Dziećmi dotkniętymi Zespołem Downa, w których brało udział 75 osób.

W planach na 2021 rok mamy przeprowadzenie jeszcze następujących działań:

  • przeprowadzenie szkoleń dla Wolontariatu domowego, czyli Wolontariuszy, którzy w sposób ciągły, całoroczny wspierać będą rodziny i opiekunów, przez zapewnienie opieki nad Chorymi w domach minimum raz w tygodniu, tak aby rodzice lub opiekunowie mogli choć na krótki czas zająć się własnymi, często pomijanymi i odkładanymi sprawami; szkolenie zakończy się wydaniem certyfikatu,
  • rozpoczęciem pracy „Wolontariuszy domowych” na przełomie grudni i listopada 2021
  • zorganizowanie na przełomie 2021/22 roku 10-dniowego Turnusu wytchnieniowego dla Rodzin z niepełnosprawnymi Dziećmi z Wielkopolski w Zakopanem
  • zorganizowanie tzw. Pogotowia Wsparcia, polegającego na wsparciu Rodziców, którzy spodziewają się narodzin Dziecka Niepełnosprawnego, poprzez indywidualne spotkania na których przekazywane będą także podstawowe informacje na temat podstawowych praw dostępu do badań lekarskich, pomocy finansowej oraz rzeczowej ze strony Służby Zdrowia oraz Instytucji Państwowych i Samorządowych. Tą forma działalności zajmować się będą także Rodzice Dzieci Niepełnosprawnych.

Dane fundacji:

Fundacja Bardziej

ul. Stodolna 116, 62-035 Kórnik

NIP 7773372457   KRS 0000893399   REGON 388644403